Stichting Welthuus en Cosetec.

Ontvangt subsidie voor het Project E-Nachtwacht:


De overheid stimuleert ouderen om langer zelfstandig te blijven wonen in een vertrouwde en veilige omgeving. Technologische hulpmiddelen kunnen daarbij helpen. Een voorbeeld is de bedmat voorzien van een sensor die middels drukverschillen absentie detecteert. De bedmat wordt gebruikt om vast te stellen wanneer de persoon het bed verlaat, bijvoorbeeld voor een toiletbezoek. Wanneer betreffende persoon niet binnen een vooraf ingestelde tijd terugkeert in bed verzendt de software van de bedmat een melding naar een meldkamer voor hulp en controle.

Samenwerking Cosetec en Stichting Welthuus

De bedmat heeft in huidige vorm enkele (praktische) tekortkomingen. Zo is deze onhandig, groot en lastig te gebruiken door het personeel en zijn de meldingen niet altijd accuraat. Bovendien werkt het niet onder antidecubitusmatrassen (tegen doorligplekken, zeer veel gebruikt in de zorg) en is het kwetsbaar voor beschadiging. Ook de gewenste hygiëne kan beter. Stichting Welthuus werkt samen met ICT bedrijf Cosetec om een bedsensor te ontwikkelen die deze tekortkomingen opheft. Wij verwachten dat de technische innovatie in 2021 gereed is voor gebruik.


Project E-Nachtwacht wordt medegefinancierd door SNN

Het onderzoek is medegefinancierd door Samenwerkingsverband Noord Nederland (SNN). SNN is een samenwerkingsverband van de drie noordelijke provincies en de gemeenten Groningen, Leeuwarden, Assen en Emmen. SNN stimuleert en faciliteert ambities gericht op de ontwikkeling van Noord-Nederland en het realiseren van maatschappelijke en economische impact in Noord-Nederland.


Project E-Nachtwacht